มีความสามารถ มีความน่าสนใจ และเช่นเดียวกัน สัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถพูดจาภาษามนุษย์ได้